Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Učenie nemusí byť mučenie8.2.2021

Aj keď sa nám právom zdá, že sme doma celú večnosť, my, žiaci 7.A, neklesáme na duchu a snažíme sa, aby sme si z každej online hodiny odniesli čo najviac vedomostí. Najviac hodín do týždňa trávime s pani učiteľkami, ktoré vyučujú predmety ako slovenský jazyk či matematika. Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že učenie takýchto predmetov je „otrava“, opak je pravdou.

Na jednej z online hodín slovenčiny nám pani učiteľka zadala úlohu vybrať si a vypracovať opis takej pracovnej činnosti, ktorú budeme reálne cez víkend aj vykonávať. Odborne sa tomu hovorí dynamický opis. Samozrejme, nemohli sme to písať iba tak „hala-bala“, dynamický opis má svoje pevne stanovené pravidlá, ktoré sme museli dodržiavať. Keďže sme si mohli vybrať ľubovoľný opis činnosti (či už našej obľúbenej, alebo menej obľúbenej), popustili sme uzdu svojej fantázii a na chvíľu sa z nás stali maliari, cukrári, odborníci na upratovanie, distančné vzdelávanie, obrábači kovov, šperkári či odborníci v elektronike. O tom, ako sa nám darilo, sa môžete presvedčiť v priloženej fotodokumentácii.