Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Učíme sa ruský jazyk9.2.2021

Každý utorok sa týmto pozdravom prihováram žiakom ôsmeho a deviateho ročníka, ktorí si zvolili ruštinu ako druhý cudzí jazyk.

Online výuka cudzieho jazyka je náročná nielen pre žiaka, ale aj pre učiteľa. Zvlášť to platí pre ruský jazyk, pretože žiaci musia používať azbuku. To, čo pri klasickej hodine zvládneme za jednu hodinu, teraz nám to trvá dve až tri hodiny. V dištančnom vzdelávaní nejde o rýchlosť a množstvo učiva, ale ide predovšetkým o kontakt s cudzím jazykom, o precvičovanie slovnej zásoby, konverzáciu, ktorú dopĺňame tvorivou činnosťou. O šikovnosti, snahe žiakov svedčia projekty, ktoré vytvorili počas dištančného vzdelávania.

Touto cestou chcem poďakovať rodičom, ktorí si „oprášili“ slovíčka z ruštiny, písmená azbuky a po každodenných povinnostiach pomáhajú svojim deťom s domácimi zadaniami.

SPOLU TO ZVLÁDNEME!

Mgr. Monika Garaiová