Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Úspech v matematickej olympiáde11.2.2021

logo_mo_univerzalneÚspech v matematickej olympiáde

Aj tento rok, tak ako po iné  roky,  sa konalo okresné kolo matematickej olympiády – kategória 5. a 9. ročníka. Tentokrát vzhľadom na protipandemické opatrenia sa uskutočnilo online formou. Našu školu za 5. ročník reprezentoval Roland Pataky a za 9. ročník Karina Yatskovych. Obaja naši žiaci obstáli v silnej konkurencii veľmi dobre. Karinka Yatskovych získala 1. miesto a obaja sa stali úspešnými riešiteľmi.

Obom žiakom gratulujeme a Karinke budeme držať palce v krajskom kole.