Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Ani druháci nezaháľali!

Žiakom neprekážalo ani online vyučovanie. Pracovali usilovne a za to im patrí obdiv. Svoju tvorivosť predviedli na hodinách anglického jazyka a prvouky. V cudzom jazyku odprezentovali svoje práce na tému „Môj jedálny lístok“ a na hodinách prvouky si overovali pokusmi zloženie a úrodnosť pôdy. A z toho vyplývajúce znečistenie a jej dôležitú ochranu.

2.A