Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Vitajte v našej galérii

Vitajte v našej galérii

Počas dištančného vzdelávania sme si napriek zaujímavým hodinám slovenčiny, matematiky, dejepisu, biológie či ostatných predmetov ani neuvedomili, že nám vážne chýba trochu umenia. Toho nášho umenia – tvorenia.

V škole na hodinách výtvarnej výchovy kreslíme, maľujeme, striháme, lepíme, navrhujeme, modelujeme ..., tvoríme podľa vlastných predstáv, pocitov, nápadov, ale aj podľa pozorovania okolitého sveta. Inšpirácií je všade dostatok.

V druhom polroku nám do rozvrhu dištančného vyučovania pribudla aj výtvarná výchova a my sme sa s radosťou pustili do rozvíjania našej kreativity. Dadaizmus, secesia, kompozícia, abstraktné umenie, technika koláž, asambláž...

Keďže sú všetky galérie umenia zatvorené, dovoľte nám pozvať vás do našej online galérie výtvarných prác žiakov druhého stupňa.