Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Tak trochu iný karneval...

Fašiangové obdobie bývalo obzvlášť veselé počas minulých rokov. Za normálnych okolností si deti chystali masky na karneval a tešili sa na zábavu. Avšak tento rok je celkom iný....

Aby sa na fašiangové zábavy tohto roku úplne nezabudlo, aspoň symbolicky si prváci za pomoci svojich rodičov pripravili rôzne masky a vyučovanie prebiehalo nevšedne – inkognito. Na chvíľu sa z detí stali princezné, piráti, víly, Spidermani, policajti, pávy a rôzne iné krásne masky. A veru aj pani učiteľky sa zapojili, veď čo by neurobili pre svojich malých prvákov.....