Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Pohybom ku zdraviu

Jednou z dôležitých súčastí budovania zdravia a imunity je pohybová aktivita. V momentálnej situácii, keď telocvične zívajú prázdnotou, je menej možností na jej realizáciu. Deťom však pohyb chýba, a tak si telesnú výchovu nahrádzajú inými spôsobmi, napríklad individuálnym športom. Či už je to pobyt v prírode spojený s prechádzkou, behom, bicyklovaním alebo cvičenie v domácom prostredí s vlastnou váhou, poprípade s rôznym náčiním. S mladšími žiakmi na druhom stupni sa o fyzickú aktivitu snažíme na online hodinách telesnej a športovej výchovy, ktorá nám pribudla v rozvrhu v druhom polroku. Vo vyšších ročníkoch realizujeme pohybové úlohy, ktoré si žiaci svedomito plnia vo svojom voľnom čase. Pohyb sa snažíme spájať so zábavou a radosťou, pretože tie k nemu neodmysliteľne patria. A aby ste mali lepšiu predstavu, ako také pohybové aktivity môžu vyzerať v praxi, ponúkame vám malú ochutnávku, ktorú si pre vás pripravili naši žiaci.