Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Piatacké tvorenie

V druhom polroku počas dištančného vzdelávania pribudla výtvarná výchova aj do rozvrhov 5.A a 5.B.

Žiaci sa pripájajú na online hodinu, pripravia si pomôcky a na základe prezentácie a zapojenia vlastnej fantázie začnú tvoriť. Popri realizovaní vlastných prác na online hodinách sa veľa rozprávame, smejeme. Odreagujeme sa po pracovnom týždni.
Žiaci vytvorili mozaikových snehuliakov, valentínske pozdravy, karnevalových šašov a nemohli chýbať ani strašidelní klauni.

Aj piataci vás pozývajú do galérie ich obrázkov.