Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Vyučovanie od 8. 3. 2021

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že od 8. marca 2021 bude na našej škole zachované prezenčné vyučovanie v 1. - 4. ročníku pre deti rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska.

Splnenie podmienky, že rodičia nemôžu svoju prácu vykonávať z domu potvrdia v čestnom vyhlásení, ktoré zákonný zástupca odovzdá pred nástupom dieťaťa do školy.

V platnosti aj naďalej zostáva, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní.

Zákonný zástupca odovzdá pred nástupom dieťaťa do školy čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou je prehlásenie zákonných zástupcov žiaka, že nemajú možnosť vykonávať prácu z domácnosti a prílohou je potvrdenie o negatívnom výsledku testu alebo potvrdenie o výnimke.

Žiaci 1. stupňa, ktorí zostanú z rôznych dôvodov na dištančnom vzdelávaní majú absenciu ospravedlnenú.

Prevádzka školskej jedálne a ŠKD bude zachovaná.

Záujem o nástup dieťaťa do školy s podmienkou splnenia uvedených kritérií a negatívneho testu zákonného zástupcu a tiež záujem o absolvovanie antigénového testu v škole je potrebné nahlásiť triednym učiteľkám.

Testovanie zákonných zástupcov žiakov bude v priestoroch telocvične v sobotu 6. 3. 2021 vo vyhradenom čase - podľa harmonogramu, ktorý Vám oznámia triedne učiteľky.

Dištančné vzdelávanie

Zákonný zástupca žiaka 1. - 4. ročníka, ktorý sa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať  buď formou zadávania úloh alebo formou dištančného vyučovania, podľa personálnych a technických možností školy.

Dištančné vzdelávanie pre žiakov 5. - 9. ročníka bude škola naďalej zabezpečovať  v rovnakom rozsahu a forme ako doteraz.

O prípadných zmenách Vás budeme priebežne informovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Čestné vyhlásenie

Rozhodnutie ministra

Návrat do škôl od 8. 3. 2021