Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Hudba nielen v hudobnej výchove

S témou, ktorá sa týka hudby, jej štýlov či hudobných nástrojov, sme sa stretli počas online hodín nemeckého jazyka v moderne spracovanej učebnici Klett Maximal Interaktiv. Každá lekcia začína krátkym videom s 12-ročným Janom, ktorý zažíva rôzne príhody s kamarátmi. Výstupom z ukončenej lekcie je projekt, v ktorom žiaci piateho a siedmeho ročníka uplatnili svoje vedomosti a opísali svoju obľúbenú skupinu či interpreta/interpretku.