Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Móda a oblečenie – projekty z nemeckého jazyka

Móda a oblečenie – projekty deviatakov z nemeckého jazyka

Zadania na túto tému – v nemčine ako „Die Mode und die Kleidung“ – sa ujali naši najstarší žiaci, naši deviataci. Vo svojich projektoch popustili uzdu svojej fantázii a vybrali si nielen známe či neznáme osobnosti, ale aj animované postavičky, prípadne si za svoju predlohu vybrali niektoré zo svojich vlastných fotografií. Ich úlohou bolo čo najpodrobnejšie popísať oblečenie na obrázkoch, pričom mali využiť teoretické poznatky zo skloňovania prídavného mena po neurčitom člene, ktorému sme sa venovali počas online hodín nemčiny. A ako sa im darilo? To si pozrite v priloženej galérii. J