Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Škola a školské pomôcky v nemčine – projekty žiakov 4. A

Určite všetci dobre poznáme výrok „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“ Najľahšie sa cudziu reč učia naši najmenší. V našej škole ponúkame možnosť vyučovania dvoch cudzích jazykov od 1. ročníka (anglického a nemeckého). Hoci sa v súčasnosti kladie dôraz najmä na vyučovanie angličtiny, naši žiaci sú dôkazom toho, že zvládajú rovno dva cudzie jazyky. Pozrite sa, ako sa darilo šikovným a kreatívnym žiakom zo 4.A triedy, ktorí vypracovali nádherné projekty z nemeckého jazyka na tému Škola a školské pomôcky. Dobrá práca, štvrtáci!