Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Všetkovedko

V utorok 1.12.2020 sa na našej škole uskutočnila celoslovenská vedomostná súťaž Všetkovedko, do ktorej sa mohli prihlásiť žiaci 2. - 4.ročníka. Spolu sa prihlásilo 38 žiakov. Druháci mali na 24 otázok 40 minút, tretiaci a štvrtáci museli odpovedať na 30 otázok tiež za 40 minút. Ku každej otázke boli ponúknuté 4 možnosti, pričom správna bola vždy iba jedna. Otázky boli formulované zo všetkých oblasti, s ktorými sa žiaci stretli – prvouka, prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, hudobná, výtvarná, informatická či dopravná výchova.

Výsledky súťaže sa žiaci dozvedeli až v polovici marca 2021. Každý žiak dostal diplom a cenu podľa toho, ako sa umiestnil spomedzi všetkých prihlásených žiakov na celom Slovenku. Tento rok sa naša škola môže pochváliť aj žiakmi, ktorí získali titul „VŠETKOVEDKO ŠKOLY“. Titul „Všetkovedko školy“ môže získať každý žiak, ktorý dosiahne v súťaži plný počet bodov. Na našej škole sa Všetkovedkom školy stali 2 žiaci z 2.A triedy – Benjamín Vöröš a Teodor Szeghó, čím sa zaradili do Galérie slávy - https://vsetkovedko.sk/galeria-slavy-20-21/.

Všetkým žiakom srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.