Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Deň učiteľov 2021

Jar je nielen obdobím zrodu nového života, ale je aj časom, kedy si pripomíname výročie narodenia velikána pedagogiky Jána Amosa Komenského.

28. marca, v deň narodenia Jána Ámosa Komenského, učiteľa národov, oslavujeme Svetový deň učiteľov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie.

Primátor mesta Nové Zámky PhDr. Mgr. art. Otokar Klein vyjadril úctu a poďakovanie pedagógom mesta Nové Zámky za všetko, čo v tejto zvláštnej dobe robia pre deti a tým aj pre celé naše mesto.

Zároveň nám urobil radosť aj drobnými darčekmi, ktoré pre pedagógov našej školy odovzdal pri krátkom osobnom stretnutí PaedDr. Petrovi Halmešovi - riaditeľovi ZŠ Mostná v piatok 26. marca 2021.