Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Marec - mesiac knihy26.3.2021

Mesiac marec už roky spájame s KNIHOU - najväčším priateľom človeka.

Od nepamäti patrí KNIHA medzi neodmysliteľných spoločníkov všetkých ľudí.

 

Dobré knihy, ak sú skutočne dobre a múdro napísané,

sú cibrením ducha, pilníkom súdnosti, masťou na oči,

lievikom múdrosti, zrkadlom cudzích myšlienok a činov,

našich vlastných potom vodidlom.

Jan Amos Komenský

 

Tieto myšlienky vštepujeme deťom od 1. ročníka a snažíme sa vhodnými aktivitami vzbudiť u detí záujem o knihy. Tentokrát sme to poňali rozprávkovo. Počas celého mesiaca marec hrali prváci hru Rozprávková šifra. Hádali názov rozprávky podľa šifier, ktoré im pani učiteľky pripravovali. Šifry mali rôznu podobu ako napríklad obrázok, úryvok, úvodnú zvučku z animovanej rozprávky, či nahovorená časť rozprávky pani učiteľkou. Žiaci si postupne zapisovali názvy rozprávok a kreslili k nim krásne obrázky. Dokonca aj rodičia sa vždy tešili na novú rozprávkovú šifru a spolu s deťmi si tieto rozprávky doma prečítali.

Všetci zúčastnení zhodnotili, že čítanie kníh je úžasný spôsob ako sa odreagovať od každodenných povinností, pomáha rozširovať si slovnú zásobu a rozvíjať komunikačné schopnosti človeka.  Veríme, že touto rozprávkovou aktivitou sme podnietili záujem o čítanie kníh nielen počas jedného mesiaca, ale i po celý rok.