Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Žiaci 4. A privítali jar29.3.2021

Dňa 26. marca 2021 privítali žiaci 4. A triedy vytúženú jar pekným gestom – vysadili s pani učiteľkou v areáli školy okrasný krík, pajazmín. Ruku k dielu priložili všetci- niektorí vykopali jamu, iní sadili a polievali, ostatní poslúžili dobrou radou. O krík sa budú vzorne starať pravidelnou zálievkou. Možno sa svojim deťom, ktoré raz privedú do našej školy, budú môcť pochváliť, že práve o túto zeleň sa zaslúžili vlastným pričinením.