Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Deň ľudovej rozprávky30.3.2021

V rámci marca -mesiaca knihy sme 16. marec oslávili ako Deň ľudovej rozprávky. Krásne a múdre sú naše slovenské rozprávky! Oslavujú dobrotu srdca, vyjadrujú predstavy ľudí o dobre, pravde, kráse a spravodlivosti. Spájajú sa s menom známeho slovenského folkloristu, zberateľa a vydavateľa Pavla Dobšinského. Je to najmä jeho zásluha, že sa nám zachovali. Ich zbieraniu a zapisovaniu venoval celý svoj tvorivý život.

Školská knižnica pripravila pre  svojich čitateľov súťaž o Najobľúbenejšiu rozprávkovú postavu. Deti na hodinách Literatúry čítali, počúvali a sledovali pútavé príbehy, ktoré prechádzali z pokolenia na pokolenie, a rokmi sa rozprávali a podávali „z úst do úst“.

K rozprávkovej atmosfére prispela aj teta Silvia z mestskej knižnice A. Bernoláka. Nahovorila niektoré známe, ale aj menej známe ľudové rozprávky. Pri jej čítaní ožívali postavy  z rozprávok : Trojruža, Slncový kôň, Veterný kráľ, Kráľ času a iné.... Deti čítali, kreslili, tvorili, hrali sa a menili na obľúbené postavy. A výsledok ich tvorivosti a práce posúďte sami.