Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Objavujeme Slovensko31.3.2021

Žiaci na hodinách Vlastivedy vo štvrtom ročníku spoznávajú naše Slovensko. 0bjavujú stovky nečakaných zaujímavostí a tajomstiev našich obcí na kopcoch aj dolinách, jedinečné hrady, jaskyne, termálne pramene, ľudovú architektúru, európske Mŕtve more, slávne keltské mesto, európsku divočinu,  chránené rezervácie a turistické unikáty, ktoré by ste len ťažko hľadali niekde inde na svete.

Pani učiteľky ponúkli žiakom množstvo zaujímavých a tvorivých úloh, pomocou ktorých si precvičili a doplnili učivo o našej vlasti.  Či už cestovanie prstom na mape, žiaci si pomocou druhotného materiálu z vrchnáčikov  pet fliaš vyložili a vymodelovali slepú mapu Slovenska, na ktorej vyznačili hranice, rieky, nížiny, pohoria, mestá. Na hodinách pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy si vyrobili magnetky z miest, ktoré už  navštívili so svojou rodinou a ktoré sa im najviac páčili, alebo tam žijú ich príbuzní či známi. Okrem toho si mnohí štvrtáci aj s pomocou rodičov vytvorili  2D a3D projekty z najkrajších kútov Slovenska. Na hodinách slovenského jazyka vypracúvali testy zamerané na čítanie s porozumením napr. o Bratislave, Bojniciach. Na literatúre čítali slovenské povesti od spisovateľa Antona Habovštiaka.

Veríme, že sa Vám zobrazené aktivity a projekty budú páčiť a že nám šikovní štvrtáci aj v budúcnosti pripravia krásne tvorivé práce.

Vypracovali: T. Kytková, I. Švecová, A. Obuchová