Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Deň v modrom7.4.2021

VODA, TO KAMARÁT,

PRETO JU MÁ KAŽDÝ RÁD.

KVAPKA KVAPKÁ – LEN SA LEJE,

KVAPÔČKA SA NA NÁS SMEJE.

POŠTEKLÍ NÁS NA LÍČKA,

NAŠA VZÁCNA VODIČKA.

AJ KEĎ PADÁ Z NEBA,

CHRÁNIŤ NÁM JU TREBA!

Touto veselou básničkou sme začali neobyčajný deň, ktorý bol venovaný vode. Áno, aj voda má svoj sviatok v kalendári a je ním 22.marec. Je oslavou úcty a pokory k najobyčajnejšej kvapaline na našej planéte. No málokedy si uvedomujeme jej význam, dôležitosť a vplyv na ľudské zdravie. Vo vode vznikol život a bez nej by existencia rastlín, živočíchov a ľudí nebola možná.

Kamaráti, Kvapko a Kvapka, na to nezabudli a sprevádzali žiakov aktivitami, ktoré súviseli s vodou:

- ranná komunita, pri ktorej žiaci z prinesených modrých kúskov textílií, či krepového papiera, vytvárali podobu rieky, prvotné informácie detí o vode,

- ppt. prezentácie o vode, čo je voda, aké má vlastnosti, v akých skupenstvách sa v prírode vyskytuje, kolobeh vody, vodné plochy, využitie vody v živote človeka, život rastlín a živočíchov vo vode a pri vode, dôležitosť ochrany čistoty vody a potreba ňou šetriť,

- čítanie a hľadanie informácií v encyklopédiách, tvorba nástenky k téme rastlín a živočíchov žijúcich vo vode a pri vode,

- hľadanie vhodného domčeka pre sladkovodné a morské živočíchy (jazero-rieka-more),

- ochutnávka minerálnych vôd a vody z vodovodu, pitný režim,

- v pracovných listoch voda „pretekala“ aj cez matematické príklady a úlohy zo slovenského jazyka,

- projektové práce a ich následná prezentácia žiakmi,

- čistenie okolia vodnej plochy žiakmi Živej školy.