Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Obnovenie vyučovania v 8. - 9. ročníku

Oznamujeme Vám, že Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky s účinnosťou od 19. 4. 2021 obnovuje školské vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka.

Vyučovanie od 19. 4. bude prebiehať nasledovne:

 • 1. – 4. ročník – pokračuje prezenčne,
 • 5. – 7. ročník – pokračuje od 19. 4. do 23. 4. dištančne (predpokladaný návrat do školy je 26. 4.),
 • 8. – 9. ročník – obnovuje sa prezenčné vyučovanie.

Podmienkou nástupu žiaka do školy je:

 • negatívny test žiaka 2.stupňa,
 • negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu.

Zákonný zástupca odovzdá pred nástupom žiaka do školy čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktorého prílohou je potvrdenie o negatívnom výsledku testu alebo potvrdenie o výnimke.

Žiaci budú mať vyučovanie:

 • 1. ročník –  do 11.30
 • 2. ročník –  do 12.00
 • 3. ročník  – do 12.20
 • 4. ročník -  do 12.40
 • 8. ročník – do 13.00
 • 9. ročník – do 13.10

Organizácia vyučovania bude prispôsobená súčasnému stavu úpravou rozvrhu a úpravou časového členenia vyučovacieho dňa. Žiaci 8. - 9. ročníka dostanú upravený rozvrh a podrobnejšie informácie k nástupu prostredníctvom triednych učiteľov.

Dištančné vzdelávanie

Pre žiakov 5. - 7. ročníka bude škola naďalej zabezpečovať dištančné vzdelávanie, v rozsahu a forme, ktoré umožňujú personálne a technické možnosti školy.

Tlačivá:

Čestné vyhlásenie - zákonný zástupca a žiak 2. stupňa.

Čestné vyhlásenie - zákonný zástupca žiaka 1. stupňa.

Viac informácií nájdete na:

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-19-4-2021/

O prípadných zmenách Vás budeme priebežne informovať.