Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Ďakujeme

Ďakujeme všetkým rodičom budúcich prvákov, ktorí prišli zapísať svoje dieťa do našej školy prvýkrát, ako aj rodičom, ktorí opätovne prejavili dôveru a spokojnosť s našou školou a rozhodli sa zapísať do našej školy svoje ďalšie dieťa.

Budeme sa snažiť, aby sa Vaše deti v našej škole cítili dobre a aby si osvojili nielen vedomosti, ale i morálne hodnoty, ktoré sú pre život veľmi dôležité.

Tešíme sa na stretnutie s našimi budúcimi prvákmi na začiatku nového školského roku v septembri a na vzájomnú spoluprácu.


O termínoch vydávania rozhodnutí o prijatí Vás budeme informovať na webovej stránke školy a facebooku.