Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

DEŇ ZEME23.4.2021

Na prvý Deň Zeme v histórii vyšlo do ulíc viac ako 20 miliónov ľudí, ktorí protestovali proti znečisťovaniu životného prostredia požadujúc okamžitú nápravu na záchranu planéty. Bolo to v roku 1970 a odvtedy si ľudia na celej Zemi pripomínajú tento sviatok každý rok.

Na tohtoročný Deň Zeme boli ľudia vyzvaní, aby v duchu ustanoveného prvého Dňa Zeme svojimi aktivitami na podporu ochrany životného prostredia zabránili budúcim zrážkam so silou prírody. Žiaci našej školy sú od prvej triedy vedení k ochrane životného prostredia počas celého školského roka, avšak  22. apríl je dňom, kedy sa môžeme s deťmi podieľať na rôznych aktivitách spojených s oslavami a ochranou Zeme počas celého vyučovania.

Prváci sa naučili  triediť odpad podľa materiálu do správnych farebných smetných nádob a vedia, čo je recyklácia. Zistili, prečo neplytváme vodou,

prečo šetríme papier,

prečo neodhadzujeme odpadky na zem ani do vody,

prečo ochraňujeme zvieratá,

prečo chránime stromy,

prečo potrebujeme dýchať čistý vzduch.....

Tieto malé prvácke hlávky už vedia o ochrane našej planéty veľa a iste by už vedeli poradiť aj mnohým dospelým, ako sa majú správať a chrániť našu Zem.