Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Vyhodnotenie okresného kola Pytagoriády2.5.2021

Vyhodnotenie okresného kola Pytagoriády

V dňoch 13. a 14. apríla sa  konalo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Tento ročník bol výnimočný tým, že súťaž prebiehala online formou. Žiaci mali vypočítať v časom limite 60 minút čo najviac zo zadaných 15 úloh. Úspešnými riešiteľmi sa stali tí riešitelia, ktorí mali minimálne 10 úloh správne. Celkové bodové skóre si súťažiaci mohli vylepšiť pripočítaním bodov za rýchle vyriešenie.

Kategória P3, zo 130 účastníkov

2.A Teodor Szeghő - 1. miesto

3.B Nadja Stjepanovičová - 24. -  26. miesto

3.A Jazmin Holla  - 44. - 48. miesto

3.A Lilian Shulz - 44. - 48. miesto

3.B Laura Korpášová - 49. - 50. miesto

3.B Ashley Kamenická - 49. -  50. miesto

Kategória P4, zo 109 účastníkov

4.B Natália Herzová - 11. - 14. miesto

4.C Sebastián Chovan - 29. 30. miesto

4.A Zoja Hajdáková - 29. - 30. miesto

4.C Lucia Černáková - 43. - 45. miesto

4.B Lesana Žiaková  - 46. - 48. miesto

4.B Tamara Kassová - 49. - 52. miesto

4.B Samuel Surovec - 73. - 74. miesto

Kategória P5, zo 100 účastníkov

5.A Michal Vígh - 28. - 34. miesto

5.B Ronald Pataky - 51. -52. miesto

Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.