Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Vydávanie rozhodnutí o prijatí žiakov do 1. ročníka.13.5.2021

Vážení rodičia!

Rozhodnutie o prijatí Vášho dieťaťa do 1. ročníka našej školy v šk. roku 2021/2022 si môžete prevziať na sekretariáte školy od 18. mája do 21. mája 2021 v čase od 8.00 do 15.30.

O termíne výberu detí do jazykovej triedy Vás budeme informovať.