Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Letný denný tábor 2021

Vážení rodičia,

Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky plánuje zorganizovať pre deti letný denný  tábor od 1. do 9. júla 2021

(6 pracovných dni). Cena pobytu je 60 eur.

Z organizačných dôvodov potrebujeme zistiť záväzný záujem o tábor.

V prípade záujmu vyplňte prihlášku a spolu s poplatkom 60 € odovzdajte do 18. 6.  triednej učiteľke.

Pri nástupe do tábora bude pre deti nad 10 rokov potrebný PCR test. Potrebné PCR testy na letné tábory budú preplácané, nebudú ich musieť hradiť rodičia detí.

Prihláška