Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Klokanko23.6.2021

V týždni od 19.-23. apríla sa uskutočnila medzinárodná matematická súťaž Klokanko. Do súťaže sa mohli prihlásiť žiaci základných a stredných škôl. Na našej škole sa prihlásilo 77 súťažiacich. Žiaci prvého ročníka riešili 12 úloh, žiaci 2.-4. ročníka museli vypracovať až 18 úloh. Na vypracovanie testu mali žiaci stanovených 45 minút.

Za svoju snahu bol každý žiak odmenený diplomom a darčekom. 20% najúspešnejších riešiteľov dostalo diplom úspešného riešiteľa, 10 % najúspešnejších riešiteľov získalo diplom školského šampióna, ostatní súťažiaci získali účastnícky diplom.

Dostať sa medzi 10% najúspešnejších riešiteľov na celom Slovensku je veľmi náročné. Sme však veľmi radi, že medzi 10% najúspešnejších riešiteľov na Slovensku  a zároveň šampiónom školy sa stala aj naša žiačka z 1.A Evelina Yatskovych.

Všetkým žiakom srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.