Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Letný tábor 202124.6.2021

Vážení rodičia,

na základe usmernenia hlavného hygienka SR boli prijaté nové opatrenia pre letné tábory. Deti nad 10 rokov sa musia pri nástupe do tábora preukázať negatívnym RT - PCR testom nie starším ako 72 hodín!
Link na prihlásenie sa na test:
https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php
(Vybrať možnosť: idem do tábora.)