Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Letný tábor 202129.6.2021

Fotografie z letného tábora 2021 nájdete na facebooku ZŠ Mostná - Nové Zámky

 

Termín: 1. 7. – 9. 7. 2021 (6 dní)

Príchod detí: od 7.00 do 8.00 h (zraz v školskej jedálni)

Odchod domov: o 16.00 h

Poplatok: 60 € - v cene je zahrnuté stravovanie - raňajky, desiata, obed, olovrant, pitný režim, poplatky - autobus a vstupné, materiál na tvorivé dielne a odmeny pre žiakov.

Deti si prinesú:

 • každý deň:
  • kartičku poistenca,
  • ruksak,
  • vhodné športové oblečenie,
  • šiltovku,
  • slnečné okuliare,
  • fľašu s vodou.
 • 6. 7. (utorok):
  • vreckové,
 • 7. 7. - 9. 7. (streda - piatok):
  • plavky, uterák.

Ďalšie informácie budú vyvesené na paneli pri vchode do školy.

Režim dňa

7.00 h – 8.00 h                 Príchod do letného tábora

8.00 h – 8.20 h                Raňajky

8.20 h – 8.30 h                Oboznámenie sa s denným programom

8.30 h – 10.00 h              Dopoludňajší program

10.00 h – 10.20 h           Desiata

10.30 h – 11.45 h            Pokračovanie v dopoludňajšom programe

11.45 h – 12.00h             Príprava na obed

12.00 h – 12.30 h           Obed

12.30 h – 13.00 h           Odpočinok

13.00 h – 14.30 h           Popoludňajší program

14.30 h – 14. 45 h         Olovrant

14.45 h – 16.00 h          Pokračovanie v popoludňajšom programe

16.00 h                          Odchod domov

 

Program:

Štvrtok, 1. 7. 2019

Dopoludnia: Úvod – vytváranie posádok, získavanie zásob.

Popoludní: Hravé dielne, Gideonov drahokam.

Piatok, 2. 7. 2021

Dopoludnia: Pirátske Markety, výlet na Ranč Mohykán Ľudovítov.

Popoludní: Stavanie pirátskej lode, tvorivé dielne, po stopách kapitána.

Utorok, 6. 7. 2021

Výlet do Kolárova, Súboj pirátov, Opekačka

Streda, 7. 7. 2021

Dopoludnia: Teambuilding, loptové hry.

Popoludní: Tvorivé dielne, vodné aktivity

Štvrtok, 8. 7. 2021

Dopoludnia: Vylodenie v Tortuge, CTF – Catch the flag.

Popoludní: Tvorivé dielne, pirátske kino, voľný program.

Piatok, 9. 7. 2021

Dopoludnia: Hudobný a filmový kvíz, vychádzka/vodné aktivity.

Popoludní: Získanie pokladu kapitána Pirátska Brada, vyhodnotenie tábora a diskotéka.