Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

OZNAM23.8.2021

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

pre udržanie bezpečného prostredia v školách a školských zariadeniach  počas šk. roka 2021/2022 máte možnosť využiť dobrovoľné testovanie žiakov v školách a v domácom prostredí. Ide o dva druhy testovania.

1. Testovanie PCR kloktacími testami v škole bude dostupná iba na začiatku šk. roka. Toto testovanie prebehne od 2. do 5. 9. 2021 v priestoroch školy. Výsledok PCR testu bude doručený rodičovi do 72 hodín od zozbierania testov. Toto testovanie je dobrovoľné a škola zisťuje iba záujem o takýto druh testovania. Prosíme Vás, aby ste triednym učiteľom oznámili svoj záujem o pretestovanie žiaka do 25. 8. 2021.

2. V priebehu šk. roka budú mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné testovanie žiakov Ag testami v domácom prostredí. Každý žiak ZŠ, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 ks testov na domáce testovanie. Pokiaľ máte záujem o sadu 25 ks testov na domáce testovanie, prosíme, aby ste triednym učiteľom oznámili svoj záujem o testy do 25. 8. 2021.

V prípade, ak nemáte kontakt na tr. učiteľa, oznámte nám záujem o testovanie emailom na zsmostna.zapis@gmail.com. Prosíme uviesť meno, priezvisko žiaka a ročník.