Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Informácie školskej jedálne17.9.2021

Žiadame rodičov stravníkov v školskej jedálni, aby pri uhrádzaní platby za stravu prevodným príkazom, uvádzali v informácii pre príjemcu číslo z poštovej poukážky, ktoré je uvedené v správe pre adresáta.
Pri nezadaní informácie sa platba neidentifikuje a nepripíše na účet stravníka.

Ďalšie informácie nájdete na stránke školskej jedálne.

Ďakujeme.