Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Kolobežkový deň28.9.2021

Pod mottom: Buď športovo aktívny po celý rok a za každých okolností, sa niesol kolobežkový deň organizovaný ŠKD dňa 24. septembra 2021 pri príležitosti Európskeho týždňa športu na škole. Deti, ktoré už stáli na kolobežkách, i tie, ktoré to opatrne, ale s odvahou urobili po prvýkrát, sa s radosťou vydali na súťažné i nesúťažné kolobežkovanie. Deti si doniesli rôzne druhy kolobežiek, obyčajné, freestylové, s veľkými i malými kolieskami, staršie i najnovšie typy. Akcia sa všetkým veľmi  páčila, deti sa poriadne vyšantili, zabavili a s úsmevom odchádzali domov.