Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Európsky deň jazykov6.10.2021

26. september sa každoročne spája so sviatkom všetkých jazykov sveta. Na Mostnej je už niekoľkoročnou tradíciou, že oslavujeme Európsky deň jazykov - každý rok inak, každý rok zaujímavo. V tento deň ako mnoho Európanov oslavujeme okrem svojho materinského jazyka aj svoju viacjazyčnosť a možnosť resp. dôležitosť učiť sa cudzie jazyky. Na našej škole sú nimi anglický jazyk, nemecký, ruský a tento rok už aj španielsky jazyk.

Na hodinách anglického jazyka sa naši žiaci nedali len tak ľahko zaskočiť vedomostným kvízom. Pozreli sme si krátke video venované Európskemu dňu jazykov 2021, kde sme si vypočuli množstvo cudzích rečí. Porozprávali sme sa o dôležitosti angličtiny vo svete a kde všade ju vieme využiť. A keď už oslava, tak nemohol chýbať ani prípitok. Pravý Earl Grey čajík s mliekom a cukrom a k tomu cookies. Takto sme absolvovali aj malý výlet do krajiny, ktorej jazyk sa učíme. No povedzte, nepridáte sa k nám o rok?

Aj tento školský rok sme sa na hodine ruského jazyka v deviatom ročníku zapojili do celoškolského projektu Európsky deň jazykov. Jednu hodinu sme venovali spoznávaniu ruštiny ako napr. v ktorých krajinách je úradným jazykom, koľko ľudí má ruštinu ako materinský jazyk, koľko ľudí ovláda ruštinu, ruština ako povinná výbava kozmonautov a iné zaujímavosti o ruštine. Druhú vyučovaciu hodinu sme sa zamerali na precvičenie slovnej zásoby Ročné obdobia, počasie a žiaci vytvorili kreatívny projekt.

Počas hodín nemeckého jazyka sme so žiakmi 2. A triedy spoznávali nemecky hovoriace krajiny a naučili sme sa predstaviť seba a svojich blízkych. Na druhom stupni sa žiaci 8. A triedy, ktorí sa učia nemčinu druhým rokom, s nadšením pustili do realizácie projektov k témam týkajúcich sa oblečenia, stavby nášho tela, jedál, nápojov a členov rodiny, ktoré poslúžia aj ako učebná pomôcka pre žiakov mladších ročníkov.

Piataci nezaháľali, a na hodinách slovenského jazyka si pripravili obsahy svojich obľúbených rozprávok od známeho rozprávkara Pavla Dobšinského, ktoré dotvorili vlastným obrázkom.

Želám nám, aby sme jazyky oslavovali nielen v jeden deň, ale aby každý deň bol oslavou jazykov. Aby sme sa s radosť učili jazyky, keď už poznáme to notoricky známe...koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.

PK CJ