Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Európsky týždeň športu na Mostnej13.10.2021

Európsky týždeň športu je iniciatíva Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity. Viac ako 40 krajín Európy sa od 23. do 30. septembra 2021 zapojilo do tohto športového projektu, v ktorom naša škola nemohla opäť chýbať. Pohybové aktivity však môžu prebiehať až do 15. októbra 2021.

Hlavnou témou kampane už 7. ročníka ETŠ bolo znova výstižné „BeActive“ – Buď aktívny po celý rok a za každých okolností, pretože šport, pohybová aktivita sú v súčasnom období nesmierne dôležité na posilnenie imunity, podporu fyzického a duševného zdravia.

V rámci tejto kampane sa aj naši žiaci, rodičia i učitelia zapojili do rôznych pohybových aktivít.

Mladší žiaci absolvovali gymnastickú prekážkovú dráhu, v školskom klube si zorganizovali súťaže na rôznych typoch kolobežiek, starší žiaci si zahrali futbal a v sobotu spoločne s rodičmi i s učiteľmi na bicykloch i kolobežkách zvládli cyklotúru do Berku a späť.

Vzhľadom na epidemiologické obmedzenia za posledné obdobie bolo vidieť na aktivite detí, že im pohyb a šport chýbali. Úsmev na tvárach a radosť z pohybu boli toho dôkazom.

Veríme, že v pohybových aktivitách budú pokračovať nielen na hodinách telesnej a športovej výchovy, ale aj v záujmových útvaroch a  vo voľnom čase.

Vieme, že našim žiakom nie je ich zdravie ľahostajné.