Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Apple day26.10.2021

Keďže Medzinárodný deň jabĺk tradične pripadá na 21.októbra od roku 1990, počkali sme si na oslavu jabĺk a ovocných sadov v 1.-4.ročníkoch na Týždeň zdravej výživy , ktorý sa na našej škole uskutočnil od 18.10.-22.10. 2021. Musím povedať, že sa vôbec tieto 2 udalosti nepobili Usmiaty , práve naopak, krásne sa dopĺňali.

Pripravili sme si rôzne aktivity v anglickom jazyku formou zážitkového učenia. Zamerali sme sa hlavne na rozšírenie slovnej zásoby v anglickom jazyku, ako aj na obohatenie vedomostí o jabĺčku, jeho zložení a životnom cykle. Téma zasahovala aj do iných predmetov, ako je matematika, kde deti počítali jabĺčka po anglicky, anglický jazyk, kde sa naučili krásne básničky a opísať jabĺčko, žiaci vypracovali pracovné listy, výtvarná výchova, kde spod rúk detí vyšli jabĺčka vyrobené rôznymi technikami a pracovné vyučovanie, kde sme spoločne vyrobili nádherné jabĺčka a nápadité projekty.  Po práci si žiaci v triedach pochutnali na jabĺčkach, šťavách, výživách, sušených jabĺčkach a jablkových koláčikoch.

Všetkým triednym učiteľkám a žiakom 1.stupňa ďakujem za ich námahu a krásne práce !

Mgr. Helena Žigová