Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice8.11.2021

Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc bola „Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou“.

Cieľom celoslovenského projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.

Súčasná epidemiologická situácia nám nedovolila osláviť  sviatok tak ako po minulé roky – spoločnými aktivitami. Preto sme oslavovali v triedach, v školskej knižnici na hodinách slovenského jazyka a literatúry.

Asi každý z nás pozná príbeh o Červenej čiapočke. Ako sa malé dievčatko vyberie pozrieť svoju babičku s plným košíkom dobrôt. Ako si tak ide lesom, stretne vlka, ktorý sa jej prihovorí. Ten zistí, že dievčatko ide na návštevu k starej mame. Naši piataci si mali vymyslieť svoje vlastné pokračovanie rozprávky.

So šiestakmi sme sa vybrali do školskej knižnice, kde bola pripravená zaujímavá výstava. Žiaci tu objavili najmenšie, najväčšie, najstaršie, najzaujímavejšie knihy, ktoré ukýva naša knižnica. Rozprávali sme s o dôležitosti kníh v živote človeka, o ich obľúbených knihách.

Siedmaci sa zase začítali do veselej a vtipnej knihy pre tínedžerov Láska je pre lúzrov od Wibke Brueggemann.

Žiakov 8.A triedy uchvátil rozprávkový príbeh o Malom princovi, ktorý putuje po siedmich planétach, pričom spoznáva negatívne vlastnosti ľudí. Úlohou žiakov bolo pomocou obrázkov dešifrovať informácie o živote a tvorbe autora, vyriešiť osemsmerovku a vybrať si jednu z kresieb ilustrovanej v knihe a znázorniť ju. Pracovali v skupinách, vytvárali záložky s citátmi Malého princa a viedli debatu o tom, či je táto kniha svojím odkazom aktuálna aj v súčasnosti. Hoci viacerí žiaci poznali túto rozprávku v sfilmovanej podobe, nebránilo im to v tom, aby si knihu prečítali až do konca.

 

Deviataci sa venovali najväčšiemu básnikovi slovenskej literatúry, Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi. Prečo práve jemu? 8. novembra si pripomíname 100. výročie úmrtia. Pomocou indícii – váhy, vlajky Nemecka a Maďarska, horáreň, erb mesta, obrúčky, hviezdy, cigareta... žiaci hľadali dôležité fakty zo spisovateľovho života. Postupne sa im odhaľoval jeho neľahký život. Potom sme si čítali úryvky z najznámejších diel. Žiaci zistili, že  hoci  je jeho poézia  náročná na čítanie a pochopenie,  je aktuálna i dnes.

Mgr. Monika Garaiová