Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry9.11.2021

Dňa 15.10.2021 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry online formou. Bol vytvorený celoštátny test, ktorý žiaci vypracovali v presne stanovenom čase. Školského kola sa zúčastnilo 10 žiakov 8. a 9. ročníka. Úspešnými riešiteľmi sa stali Vanda Tóthová z 9.B, Natália Zsigóová z 9.B a Liana Lenthárová z 8.A, ktorá postúpila do okresného kola, ktoré sa bude konať 12.11.2021. Víťazke držíme palce!