Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Detský olympijský kros15.11.2021

V piatok 5. novembra zorganizoval Atletický club Nové Zámky pod záštitou primátora mesta Nové Zámky a v spolupráci s Olympijským klubom okresu Nové Zámky Detský novozámocký olympijský kros pre prvý stupeň základných škôl.

V kategórii 1. a 2.ročníka ZŠ bola najrýchlejšia naša štafeta zo ZŠ na Mostnej ulici v zložení Patrícia Rampašeková, Rebecca Nádel, Ela Csepányi, Bence Kantár, Matúš Polák a Rastislav Daniel.

Aj v staršej vekovej kategórii 3. a 4.ročníka ZŠ bola najlepšia naša štafeta. Víťazné družstvo tvorili žiaci: Ivana Komlósi, Lesana Žiaková, Selina Tóthová, Marcel Szeghó, Samuel Szapu a Ladislav Mešter.

Víťazným družstvám srdečne blahoželáme!