Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU18.1.2022

Dňa 13.01. 2022 sa konalo na našej škole online okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Víťazi školských kôl jednotlivých kategórií súťažili len v písomnej časti. Svoje znalosti si preverili z počúvania s porozumením, ovládania slovnej zásoby a gramatiky ako aj z čítania s porozumením.

 

Našu školu reprezentovali víťazky školského kola v kategórii 1A (žiaci 5., 6. a 7. ročníka) Bianka Sláviková zo 7.B triedy a v kategórii 1B (žiaci 8. a 9. ročníka) Monika Humlíčková9.A triedy, ktorá sa stala úspešnou riešiteľkou.

 

Súťažiacim ďakujeme za účasť, blahoželáme k dosiahnutému výsledku a želáme veľa úspechov pri ďalšom štúdiu anglického jazyka.

 

Mgr. Viktória Valašková