Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Aktuálne opatrenia6.3.2022

Zmeny platné od 25. 2. 2022:

Izolácia– platí len pre osobu pozitívne testovanú – po zistení pozitivity treba kontaktovať ošetrujúceho lekára. Žiak je doma v izolácii podľa pokynov lekára – zvyšok triedy pokračuje vo vyučovacom procese.

Karanténa – týka sa osoby, ktorá bola v kontakte s pozitívne testovanou osobou. Do karantény ide žiak iba vtedy, keď má príznaky ochorenia a kontaktuje svojho lekára. Ak je žiak označený ako úzky kontakt a nemá príznaky, pokračuje riadne vo vyučovaní. Trieda pokračuje vo vyučovacom procese. Osoba označená ako úzky kontakt je po kontakte s pozitívnou osobou povinná používať 10 dní respirátor.

Karanténa už nebude triedam nariaďovaná hromadne.

Pri nástupe do školy (napr. po prázdninách) alebo ak chýba žiak viac ako tri dni (vrátane víkendu – napr. piatok + sobota + nedeľa) predkladá rodič Prehlásenie o bezpríznakovosti (Edupage, alebo vytlačené).

Rúško:

- v triedach je nepovinné (odporúčané),

- v spoločných priestoroch (chodby, ŠJ, ...) - je povinné,

- na vyučovaní, kde dochádza k zmiešavaniu žiakov rôznych tried - je povinné.

V prípade pozitivity žiaka je rodič povinný túto informáciu bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi.