Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Projekty našich tretiakov a štvrtákov7.3.2022

Aj napriek náročnému obdobiu a prekážkam, ako sú COVID-ové opatrenia a karantény, žiaci 3.a 4.ročníka na ZŠ Mostnej nezaháľajú a aktívne sa zapájajú do vyučovania. Vyrábajú nádherné projekty, ktoré prezentujú a učia sa navzájom.

Žiaci zalovili v histórii Nových Zámkov, vypátrali aj zaujímavé informácie o významných a dôležitých ľuďoch v Nových Zámkoch. Ani učenie sa cudzích jazykov im nie je žiadnou prekážkou, čo dokázali aj vo svojich prácach o narodeninových oslavách v nemeckom jazyku. Všetky práce vedeli krásne prezentovať pred spolužiakmi a zároveň sa navzájom niečo nové naučili.

Mgr. Helena Žigová