Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Recitačné súťaže9.3.2022

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa.

Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu.  Interpreta vedie k rozvíjaniu jeho predstáv, emócií, myslenia a k zdokonaľovaniu jeho reči, výrazu i kontaktu s publikom.

I.kategória

POÉZIA:1 Benjamín Vöröš (3.A), 2. Nina Kocánová (2.A), 3. Jacob Róbert Kovács (3.C)

PRÓZA: 1. Ela Csüriová (2.B), 2. Nela Sádocká ( 2.A), 3. Jazmin Holla (4.B)

II. kategória

POÉZIA: 1. Filip Guskovič(6.A)

III.kategória

POÉZIA: 1. Evan Orös(8.A)

 

Bola raz jedna malebná krajina – Slovensko sa zvala. V nej malé mestečko Šaľa.  A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala.

Každoročne sa organizuje celoslovenská súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Nebolo tomu inak ani    tento školský rok. Do súťaže sa zapojili žiaci od 2. – 6. ročníka.

I.kategória: 1. Benjamín Vöröš (3.A), 2. Ela Csüriová (2.B), 3. Markéta Koišová (3.A)

II.kategória: 1. Sofia Fišanová (5.A)

III.kategória: 1. Emily Szabóová (6.A)

Výhercovia každej kategórie nás budú reprezentovať v okresnom kole. Prajeme im veľa úspechov!

Mgr. Monika Garaiová