Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Expert geniality show – vyhodnotenie celoslovenskej vedomostnej súťaže9.3.2022

Medzi žiakmi, ktorí sa do súťaže zapojili, bolo i 9 žiakov našej školy. Najlepšie výsledky získali žiaci:

Mário Stjepanovič, ktorý získal titul EXPERT v téme Góly, body, sekundy – 15. miesto z 327 súťažiacich,

Ella Tomaštíková, ktorá získala titul EXPERT v téme Do you speak English? – 57.miesto z 532 súťažiacich,

Žaneta Javorčíková, ktorá získala titul EXPERT v téme Mozgolamy – 84.miesto zo 659 súťažiacich.

V celkovom poradí získal najlepšie umiestnenie taktiež Mário Stjepanovič– 216. miesto z 10 042 žiakov.

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a gratulujeme!

Mgr. Monika Garaiová