Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Ypsilon – slovina je hra9.3.2022

Ypsilon – slovina je hra, je zábavná súťaž pre žiakov základných škôl, v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Cieľom súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že slovina je hra.

Do súťaže sa zapojilo desať žiakov z 5. – 9. ročníka:

Samuel Farkaš (5.C), Natália Hercová(5.B), Lara Villárová(5.A), Vivien Farkašová(6.A), Diana Baloghová(6.A), Žaneta Javorčíková(7.A), Liliana Bocková(7.B), Liliana Lenthárová(8.A), Kiara Šalgová(9.A), Natália Zsigóová(9.B)

si vyskúšalo test vo svojej kategórii. Všetci žiaci získali diplom s vyobrazenou zlatou medailou, pretože dosiahli úspešnosť 80% a viac.

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a gratulujeme!

Mgr. Monika Garaiová