Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Poďakovanie za pomoc pri charitatívnej zbierke15.3.2022

Vážený pán riaditeľ,

dovoľte, aby som Vám s pocitom úcty poďakoval za spolupatričnosť a pomoc pri charitatívnej zbierke s názvom POMOC PRE ĽUDÍ UTEKAJÚCICH PRED VOJNOU, na ktorej Vaša škola participovala.

Občianske združenie Inšpirujme svet venuje svoj čas, energiu, nápady, prostriedky deťom, mládeži  a mladým rodinám. Prioritou OZ Inšpirujme svet je zlepšenie základných životných podmienok, podpora športového a kultúrneho rozvoja detí či zdravých, ako aj so zdravotným znevýhodnením. Podporujeme vzdelávanie a výchovu mladých ľudí, pomáhame deťom v ich osobnostnom rozvoji. Cieľom našej činnosti je spájať a inšpirovať ľudí. Reagujeme na potreby spoločnosti a pomáhame tam, kde je to najviac potrebné.

Veľmi si vážim prácu vedenia a všetkým pedagógov ZŠ Mostná, nakoľko majú jednoznačný cieľ vo výchove a vzdelávaní žiakov. Vychovávate deti so správnymi hodnotami, láskavým srdiečkom a dobrými skutkami.  Deti sú vynikajúci imitátori.  Ukázali sme deťom niečo výborné, čo môžu napodobniť. Možno oni v budúcnosti prinesú svetu mier, možno zmenia svet svojou pozitivitou a láskou. Deti sú živá správa, ktorú posielame do časov, ktoré neuvidíme. Vďaka Vašim žiakom nás čaká skvelá budúcnosť.

Milé deti, ďakujeme za Vašu pomoc. Vyzbierané veci poputujú deťom z Ukrajiny, ktorých domy a školy boli zničené vojnou. Tieto deti sú našimi hrdinami za to, ako bravúrne zvládajú nepriazeň osudu a problémy, ktoré táto tragická vojna priniesla.

Všetkým Vám v mene OZ Inšpirujme svet prajem všetko len to najlepšie. Prajem  Vám nech je každý nový deň naplnený láskou, zdravím, porozumením a šťastím. Už žiadna generácia nesmie poznať hrôzy vojny! Ďakujeme, že nám pomáhate robiť svet detí krajším a bezpečnejším.

S pozdravom

Mgr. Marcel Filaga

Štatutár občianskeho združenia Inšpirujme svet

 

„Čím máme viac láskytým sa ľahšie pretĺkame svetom.“ - Immanuel Kant.