Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Testovanie 9 - 202215.3.2022

Vážení rodičia, milí žiaci!

Dňa 6. apríla 2022 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

Testovanie je určené všetkým žiakom 9. ročníka základných škôl v SR vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Ako prvé sa usutoční testovanie z matematiky a po prestávke zo slovenského jazyka a literatúry.

Náhradný termín testovania je 21. apríla 2022 v krajskom meste v škole, ktorú určí príslušný odbor školstva v spolupráci s NÚCEM.

Základné informácie a pokyny

Podrobnejšie informácie ohľadom testovania deviatakov môžete nájsť na stránke www.nucem.sk.