Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Zápis do 1. ročníka1.4.2022

Vážení rodičia!

Oznamujeme Vám, že zápis do 1. ročníka našej školy v šk. r. 2022/2023 sa uskutoční

4. a 5. apríla 2022 v čase od 8.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00 v budove školy.

Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom.

So sebou si prineste:

- rodný list dieťaťa,

- občiansky preukaz zákonného zástupcu.

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI!

Ponúkame Vám možnosť  vopred vyplniť  elektronickú prihlášku do 1. ročníka.