Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

VŠETKOVEDKO 2021/202221.3.2022

V utorok 30.11.2021 sa i napriek opatreniam aj na našej škole uskutočnila celoslovenská vedomostná súťaž VŠEDKOVEDKO. Súťaže sa mohli zúčastniť všetky deti, ktoré navštevujú 2.- 4. ročník ZŠ. Našu školu reprezentovalo 14 žiakov. Celkovo sa do súťaže prihlásilo viac ako 20 000 detí z celého Slovenska.

V polovici marca 2022 boli všetkým súťažiacim odoslané diplomy a ceny. Z našej školy sa medzi najúspešnejšími riešiteľmi umiestnili nasledovní žiaci:

VŠETKOVEDKO 2 – Sebastián Čaplák z 2. B – 66. miesto

VŠETKOVEDKO 3 – Vanessa Penzešová z 3.A – 31. miesto

VŠETKOVEDKO 4 – Lucia Pokorná zo 4. C - 33. miesto

Všetkým zúčastneným žiakom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

Mgr. Tatiana Kytková