Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Šaliansky Maťko28.3.2022

Krásny slnečný piatok 25. 3. si spríjemnili naši 2 žiaci (Benjamin Vöröš, 3.A a Emily Szabóová, 6.A) účasťou na jednej z populárnych súťaží v prednese povestí  Šaliansky Maťko.

Okresného kola v Šuranoch sa zúčastnili aj recitátori z iných škôl z okresu Nové Zámky. Po náročnej príprave ovplyvnenej epidemiologickou situáciou nebolo do poslednej chvíle jasné, ako bude súťaž prebiehať a či sa uskutoční prezenčne.

Po úvodnom privítaní súťažiacich nasledovali pútavé prednesy. Tréma väčšiny recitátorov opadla po prvých vetách. Jednotliví súťažiaci svojim prednesom viac či menej zaujali obecenstvo. Porota pochválila vynikajúci výkon všetkých recitátorov a vyhlásila troch najúspešnejších. Následne vyzvala súťažiacich k pokračovaniu v ich záujme o recitáciu a povzbudila cennými radami na zdokonalenie  prednesov.

Zúčastnení odchádzali s dobrým pocitom z umeleckého zážitku a príjemne stráveného dopoludnia. Nadšenie bolo o to väčšie, že náš žiak Benjamín Vöröš (prvá skúsenosť v podobnej súťaži) obsadil 3. miesto v I. kategórii.

GRATULUJEME a ďakujeme obom recitátorom za reprezentáciu!

Mgr. Helena Žigová