Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo je to lapbook?31.3.2022

Lap + book = lapbook

A čo  je to lapbook?

Jedná sa o „ knihu“, ktorú si vytvárajú deti sami alebo s pomocou p. učiteľky. Tvorí  súbor informacií, zaujímavostí a interaktívnych prvkov na danú tému.

Je to jedna z možností, ako s deťmi urobiť prehľad preberaného učiva, ktorý by im bol nápomocný pri opakovaní.  Pri vytváraní tejto knižky si deti rozvíjajú jemnú motoriku, triedia informácie, motivuje ich to k učeniu, učia sa v súvislostiach, trénujú si pamäť nenásilnou formou. Lapbook je tiež výborný pomocník pri prezentácii učiva.

Prvý lapbook je venovaný téme ČAS . V jazykovej triede si dokonca trúfli aj na anglickú verziu.

Mgr. Eva Moravčíková

Mgr. Tatiana Kytková