Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Večer s H. CH. Andersenom4.4.2022

V duchu rozprávky „Cisárove nové šaty“ sa niesol piatkový večer v mestskej knižnici A. Bernoláka v Nových Zámkoch, ktorý bol venovaný  dánskemu rozprávkarovi H. CH. Andersenovi. Každoročne je 2.apríl  - deň narodenín H. CH. Andersena -sviatkom detskej knihy. Štvrtáci zo ZŠ-Mostnej sa   v knižnici cez rôzne zaujímavé aktivity stali na chvíľku „ krajčírmi, návrhármi, manekýnmi.“ Pani A. Kissová rozprávala o svojej práci“ Krajčírskom remesle“ tak pútavo, že za krajčírsky stroj, ktorý priniesla na ukážku, si sadli a vyskúšali šiť nielen dievčatá, ale aj chlapci. Pani S. Kodadová pomáhala pri strihaní a šití  mešcov, v ktorých  skočila odmena za ich výrobu- čokoládové groše. Deti zaujala aj aktivita „Kúzelné tričká“. S pani knihovníčkami S. Zámbóovou, S. Kodadovou a G. Kovačicovou navrhli, ozdobili a zafarbili svoje biele tričká, ktoré predviedli na malej módnej prehliadke. Za svoju kreativitu a fantáziu boli najkrajšie tričká a ich majitelia odmenení knihou. Na záver sa oddychovalo. Pani riaditeľka mestskej knižnice Ing. H. Bohátová PhD. prečítala rozprávku „Cisárove nové šaty“, ktorou sa skončil tento čarovný rozprávkový večer. Ďakujeme mestskej knižnici A. Bernoláka, že sme sa mohli stať jeho súčasťou.

Žiaci 4.B triedy a p. učiteľky A. Aggová,T.Lehocká